Przemiany online dating

Warunkiem przyjęcia do publikacji pracy zamieszczającej doniesienia z badań klinicznych jest podanie numeru rejestracji w odpowiednim centrum rejestracji badań klinicznych – w Polsce: CEBK (Centrum Ewidencji Badań Klinicznych).

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułów odpowiada Autor, a za treść reklam – sponsor lub firma marketingowa.

Nadesłanie pracy do Redakcji jest równoznaczne z akceptacją faktu, że manuskrypt może być poddany ocenie przez internetowy system wykrywania plagiatu.

Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

Prace powinny być nadsyłane elektronicznie na adres: Regulamin został przygotowany na podstawie Ujednoliconych zasad dotyczących prac przesyłanych do czasopism medycznych opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (aktualizacja – kwiecień 2010) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. Czasopismo jest indeksowane w lndex Medicus/Medline, Excerpta Medica/EMBASE, lndex Copernicus, SCOPUS, DOAJ, EBSCO i PBL.

Czasopismo Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism (Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego) wydawane jest jako kwartalnik, tj.

W celu zapobiegania zjawiskom ghostwritting i guest authorship autor nadsyłający pracę (autor podany jako autor do korespondencji) powinien wypełnić i przesłać w imieniu pozostałych autorów formularz kontrybucji, określając wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Formularz ten dostępny jest na stronie czasopisma – .

Search for przemiany online dating:

przemiany online dating-15przemiany online dating-72przemiany online dating-17przemiany online dating-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “przemiany online dating”

  1. By posting information or content to any public area of TCC, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to TCC and other TCC Members an irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully-paid, worldwide license to use, copy, perform, display and distribute such information and content and to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such information and content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing. Except as noted under "OUR PRIVACY STATEMENT" below, TCC will keep confidential all information supplied by you to TCC, including credit card number(s), and shall use or disclose such information only for the purposes for which such information was collected, or as required by law. To resolve a complaint regarding TCC service, you should first contact TCC Customer Support at [email protected] TCC does not warrant that your use of TCC service will be secure, uninterrupted, always available, or error-free, or will meet your requirements, or that any defects in the Service will be corrected. COM DISCLAIMS LIABILITY FOR, AND NO WARRANTY IS MADE WITH RESPECT TO, TELEPHONE SERVICE, INCLUDING COVERAGE, RANGE OR ANY INTERRUPTION IN TELEPHONE SERVICE. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, CHRISTIANCAFE. COM DISCLAIMS ALL LIABILITY, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF OTHER MEMBERS OR USERS (INCLUDING UNAUTHORIZED USERS, OR "HACKERS") OF THE CHRISTIANCAFE. STATE BY STATE (and PROVINCE by PROVINCE) VARIATIONS.